Obec Obec Selec
Selec

Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 

voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 hodRozhodnutie (188.83 kB)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

Bližšie informácie k voľbám do samosprávnych orgánov TSK sú k dispozícií na stránke TSK 

Ku dňu vyhlásenia volieb malo v obci Selec trvalý pobyt 1007 obyvateľov.

Uznesením obecného zastupiteľstva obce Selec č. 27/2022 zo dňa 8. júna 2022 bol určený rozsah výkonu funkcie starostu obce Selec na plný úväzok na celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2022-2026.

Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a orgánov samosprávnych krajov v Selci bola vymenovaná Miroslava Miškechová, zamestnanec OcÚ Selec.

Kontakt: Telefón: +421 32/649 68 34, Mobil : +421 917 652 159, Email: info@selec.sk

                  Adresa : Obecný úrad Selec, Selec 73, 913 36 Selec

Uvedená emailová adresa je určená aj na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Selec.

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.

Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie v úradných hodinách Obecného úradu v Selci a v utorok 30. 08. 2022 do 24:00 hod. V záujme bezproblémovej administrácie preberania kandidátnych listín odporúčame vopred si so zapisovateľom miestnej volebnej komisie dohodnúť konkrétny termín telefonicky alebo emailom.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov:

- Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022:  zobraziť (198.56 kB)    zobraziť (182.16 kB)

- Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022: zobraziť (195.78 kB)   zobraziť (326.21 kB)

 

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov

zobraziť (423.7 kB)

Výsledky volieb do samosprávy obcí v roku 2022 - 29.10.2022:

zobraziť výsledky (552.32 kB)

 

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na