Obec Obec Selec
Selec

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Počas elektronického samosčítania obyvateľov, ktoré sa konalo v termíne od 15. februára 2021  do 31. marca 2021 sa sčítalo 93,51 % obyvateľov obce Selec. Stav sčítania obyvateľov obce Selec po "dosčítavaní" obyvateľov v termíne od 3.mája 2021 do 13. júna 2021 bol 97,67 %.

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 mal Selec k 1. januáru 2021 spolu 1007 obyvateľov, v obci sa nachádzalo 311 domov a 345 bytov.

 

Obyvatelia

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 mal Selec k 1. januáru 2021 spolu 1007 obyvateľov, 501 mužov a 506 žien.

 

Štruktúra obyvateľov podľa vekových skupín

 • predproduktívny vek (0-14 rokov) - 156 obyvateľov -  15,49 %
 • produktívny vek (15 – 64 rokov) - 680 obyvateľov -  67,53 %
 • poproduktívny vek (65 rokov a viac) - 171  obyvateľov -  16,98 %

 

Štruktúra obyvateľov podľa rodinného stavu

 • slobodný/slobodná – 435 obyvateľov – 43,2 %
 • ženatý/vydatá – 436 obyvateľov – 43,3 %
 • rozvedený/rozvedená – 66 obyvateľov – 6,55 %
 • vdovec/vdova – 70 obyvateľov – 6,95 %

 

Štruktúra obyvateľov podľa štátnej príslušnosti

 • slovenská štátna príslušnosť - 999 obyvateľov - 99,21 %
 • cudzinci - 8 obyvateľov- 0,79 %

 

Štruktúra obyvateľov podľa národnosti

 • slovenská – 990 obyvateľov – 98,31 %
 • maďarská – 1 obyvateľ – 0,1 %
 • česká – 7 obyvateľov – 0,7 %
 • ruská – 3 obyvatelia – 0,3 %
 • turecká – 1 obyvateľ – 0,1 %
 • nezistená – 5 obyvateľov – 0,5 %

 

Štruktúra obyvateľov podľa krajiny narodenia

 • 969 obyvateľov - 96,23 % - narodení v SR
 • 38 obyvateľov – 3,77 % - narodení mimo SR

 

Štruktúra obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania

 • bez ukončeného vzdelania (osoby vo veku 0-14 rokov) – 106  obyvateľov– 10,53 %
 • základné vzdelanie – 154 obyvateľov – 15,29 %
 • stredné odborné vzdelanie bez maturity – 305 obyvateľov – 30,29 %
 • úplné stredné vzdelanie s maturitou – 254 obyvateľov - 25,22 %
 • vyššie odborné vzdelanie – 45 obyvateľov - 4,47 %
 • vysokoškolské vzdelanie – 134 obyvateľov – 13,31 %
 • bez školského vzdelania (osoby vo veku 15 rokov a viac) – 6 obyvateľov – 0,6 %
 • nezistené vzdelanie – 3 obyvatelia – 0,3 %

 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania

 • bez náboženského vyznania – 142 obyvateľov – 14,1 %
 • rímskokatolícke – 753 obyvateľov – 74,78 %
 • evanjelické – 85 obyvateľov – 8,44 %
 • gréckokatolícke – 6 obyvateľov – 0,6 %
 • kalvínske – 1 obyvateľ – 0,1 %
 • pravoslávne - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • Evanjelické cirkev metodistická - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • Cirkev adventistov siedmeho dňa - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • židovské - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • starokatolícke - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • ostatné a nepresne určené - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • pohanstvo a prírodné duchovno - 1 obyvateľ – 0,1 %
 • ad hoc hnutia – 3 obyvatelia – 0,3 %
 • iné – 4 obyvatelia – 0,4 %
 • nezistené – 6 obyvateľov – 0,6 %

 

 

Domy

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 mal Selec k 1. januáru 2021 spolu 311 domov.

 

Štruktúra domov podľa typu domu

 • rodinný dom – 303 – 97,43 %
 • bytový dom – 4 – 1,29 %
 • ostatné budovy na bývanie – 2 – 0,64 %
 • ostatné – 2 – 0,64 %

 

Štruktúra domov podľa obdobia výstavby

 • pred rokom 1919 – 7 domov – 2,25 %
 • v rokoch 1919 – 1945 -  43 domov – 13,83 %
 • v rokoch 1946 – 1960 – 47 domov – 15,11 %
 • v rokoch 1961 – 1980 – 107 domov – 34,41 %
 • v rokoch 1981 – 2000 – 72 domov – 23,15 %
 • v rokoch 2001 – 2010 – 14 domov – 4,5 %
 • v rokoch 2011 – 2015 – 8 domov – 2,57 %
 • po roku 2016 – 9 domov – 2,89 %
 • nezistené – 4 domy – 1,29%

 

Štruktúra domov podľa počtu podlaží

 • 1 podlažie – 87 domov – 27,97 %
 • 2 podlažia – 130 domov – 41,8 %
 • 3 podlažia – 89 domov – 28,62 %
 • 5 podlaží – 1 dom – 0,32 %
 • Nezistený – 4 domy – 1,29 %

 

Štruktúra domov podľa materiálu nosnej konštrukcie

 • murovaná konštrukcia – 259 domov – 83,28 %
 • konštrukcia z nepálených tehiel – 30 domov – 9,65 %
 • drevená konštrukcia – 1 dom – 0,32 %
 • kombinovaná (kameň a tehly) konštrukcia – 17 domov – 5,47 %
 • nezistené – 4 domy – 1,29 %

 

Štruktúra domov podľa typu vodovodnej prípojky

 • v dome – z verejnej siete – 301 domov – 96,78 %
 • v dome – vlastná prípojka – 5 domov – 1,61 %
 • mimo domu – vlastná prípojka – 1 dom – 0,32 %
 • nezistené – 4 domy – 1,29 %

 

Štruktúra domov podľa plynovej prípojky

 • 294 domov s plynovou prípojkou – 94,53%
 • 13 domov bez plynovej prípojky – 4,18
 • nezistené – 4 domy – 1,29 %

 

Štruktúra domov podľa typu kanalizačného systému

 • prípojka na kanalizačnú sieť – 285 domov – 91,64 %
 • septik, žumpa – 19 domov – 6,11 %
 • domáca čistička odpadových vôd  - 1 dom -  0,32 %
 • bez kanalizácie  - 2 domy – 0,64 %
 • nezistené – 4 domy – 1,29 %

 

Štruktúra domov podľa obdobia poslednej rekonštrukcie

 • pred rokom 1980 – 14 domov – 4,5 %
 • v rokoch 1980 – 1990 – 16 domov – 5,14 %
 • v rokoch 1991 – 1995 – 6 domov – 1,93 %
 • v rokoch 1996 – 2000 – 10 domov – 3,22 %
 • v rokoch 2001 – 2005 – 14 domov – 4,5 %
 • v rokoch 2006 – 2009 – 63 domov – 20,26 %
 • v rokoch 2010 – 2015 – 75 domov – 24,12 %
 • po roku 2016 – 29 domov – 9,32 %
 • bez rekonštrukcie – 80 domov – 25,72%
 • nezistené – 4 domy – 1,29 %

 

 

Byty

Podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 mal Selec k 1. januáru 2021 spolu 345 bytov.

 

Štruktúra bytov podľa typu domu

 • 303 bytov v rodinných domoch – 87,83%
 • 38 bytov v bytových domoch – 11,01 %
 • 2 byty v ostatných budovách na bývanie – 0,58 %
 • 2 byty – ostatné – 0,58 %

 

Štruktúra bytov podľa formy vlastníctva

 • byt obývaný vlastníkom – 6 – 1,74 %
 • byt vo vlastnom rodinnom dome – 301 – 87,25 %
 • obecný byt – 32 – 9,28 %
 • služobný byt – 3 – 0,87 %
 • iná forma užívania bytu – 2 – 0,58 %
 • nezistený – 1 – 0,29 %

 

Štruktúra bytov podľa počtu obytných miestností

 • 1 obytná miestnosť – 13 – 3,77 %
 • 2 obytné miestnosti – 44 – 12,75 %
 • 3 obytné miestnosti –76 – 22,03 %
 • 4 obytné miestnosti – 82 – 23,77 %
 • 5 obytných miestností – 72 – 20,87 %
 • 6 obytných miestností – 46 – 13,33 %
 • 7 obytných miestností – 4 – 1,16 %
 • 8 obytných miestností – 4 – 1,16 %
 • nezistený – 4 – 1,16 %

 

Štruktúra bytov podľa splachovacieho záchodu

 • splachovací záchod v byte – 335 – 97,1 %
 • splachovací záchod mimo bytu – 5 – 1,45 %
 • bez splachovacieho záchodu – 1 – 0,29 %
 • nezistený – 4 – 1,16%

 

Štruktúra bytov podľa kúpeľne

 • vaňa alebo sprchovací kút v byte – 336 – 97,39%
 • bez vane alebo bez sprchovacieho kúta (spoločná v dome) – 1 – 0,29 %
 • bez vane alebo bez sprchovacieho kúta - 4 – 1,16%
 • nezistená - 4 – 1,16%

 

Štruktúra bytov podľa typu kúrenia

 • ústredné kúrenie lokálne – 261 – 75,65 %
 • etážové kúrenie – 56 – 16,23 %
 • samostatné vykurovacie teleso – 23 – 6,67 %
 • iný – 1 – 0,29 %
 • nezistený - 4 – 1,16%

 

Štruktúra bytov podľa zdroja energie využívaného na vykurovanie

 • plyn – 229 -66,38 %
 • elektrika – 4 – 1,16 %
 • pevné palivo – 107 – 31,01 %
 • iný – 1 -0,29 %
 • nezistený - 4 – 1,16%

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na