Obec Obec Selec
Selec

Kolaudačné rozhodnutie

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka.

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia: Pdf  Word

Doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia  sú uvedené v prílohe návrhu.

 

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na