Obec Obec Selec
Selec

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, daňovníkom je vlastník alebo držiteľ psa. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (vek 6 mesiacov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane (napr. úhyn, predaj psa...). Daňovník je povinný vznik a zánik daňovej povinnosti oznámiť správcovi dane – obci Selec.

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na