Obec Obec Selec
Selec

Pridelenie/zmena/zrušenie súpisného čísla

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Žiadosť o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla podáva vlastník budovy.

Tabuľky so súpisným číslom obstaráva obec na vlastné náklady. Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom zabezpečuje na vlastné náklady vlastník budovy. Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje tak, aby bola z ulice dobre viditeľné a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy.

Žiadosť o určenie súpisného čísla: Pdf  Word

K žiadosti o určenie súpisného čísla je potrebné doložiť  doklady uvedené v žiadosti.

Poplatok: bez poplatku
Doba vybavenia: do 30 dní

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na