Obec Obec Selec
Selec

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebník je povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác.

Ohlásenie sa týka:

  • stavebných úprav, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby a nemení sa spôsob užívania stavby
  • udržiavacích prác, ktoré by nemali ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby ani jej vzhľad.
  • Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy alebo udržiavacie práce  len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

 

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác:  Pdf  Word

K ohláseniu stavebných úprav alebo udržiavacích prác je potrebné doložiť doklady uvedené v ohlásení.

 

 

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na