Obec Obec Selec
Selec

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. Konanie o zmene stavby sa môže spojiť s kolaudačným konaním, pokiaľ sa skutočné realizovanie podstatne neodchyľuje od dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní.

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením: Pdf  Word

K žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením je potrebné doložiť doklady uvedené v žiadosti spolu s právoplatným stavebným povolením.

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na