Obec Obec Selec
Selec

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby,  pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. Rozhodnutie o odstránení stavby vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Stavebný úrad môže nariadiť vlastníkovi stavby napr. odstránenie závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť, alebo stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť.

 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby: Pdf  Word

K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby je potrebné doložiť doklady uvedené v žiadosti.

 

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na