Obec Obec Selec
Selec

Územné konanie

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia. Územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu.

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia: Pdf Word

K návrhu je potrebné doložiť:

  • dokumentáciu pre územné rozhodnutie – dve vyhotovenia
  • súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
  • zoznam známych účastníkov konania – majiteľov susedných pozemkov a stavieb
  • stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov (resp. majiteľov) inžinierskych sietí

 

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na