Obec Obec Selec
Selec

Ďalšie žiadosti

Žiadosť  na umiestnenie malého zdroja znečistenia ovzdušia: Pdf  Word

Žiadosť na užívanie malého zdroja znečistenia ovzdušia: Pdf  Word

Žiadosť o rozkopávkové povolenie Pdf  Word

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie - o dodatočné rozkopávkové povolenie Pdf  Word

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby Pdf  Word

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne Pdf  Word

Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely (k zmene druhu pozemku, k legalizácii) Pdf  Word

Žiadosť o vydanie súhlasného záväzného stanoviska podľa §120 Pdf Word

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Pdf  Word

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na