Obec Obec Selec
Selec

Rozpočet obce

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, pričom rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy a vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce ako aj k jej obyvateľom. Súčasťou rozpočtu obce sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií a príspevky príspevkovým organizáciám zriadených obcou. Po skončení rozpočtového roka obec súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu.

Rozpočet obce Selec na roky 2024 - 2026

Príjmová časť rozpočtu- návrh

Príjmy -návrh rozpočtu na roky 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,69 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Rekapitulácia príjmov a výdavkov- návrh

Rekapitulácia P+V.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 398,71 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Výdavková časť rozpočtu - návrh

Výdavky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,03 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie - návrh

Výdavky-návrh rozpočtu na roky 2024-2026.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 449,28 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Rozpočet obce Selec na roky 2023 - 2025

Príjmová časť rozpočtu

Príjmy -návrh rozpočtu na roky 2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399,03 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulácia P+V.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,76 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Výdavková časť rozpočtu

Výdavky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,96 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky-návrh_rozpoctu__rozsireny___na_roky_2023-2025.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,91 kB
Vložené: 22. 11. 2023

Rozpočet obce Selec na roky 2022 – 2024

Príjmová časť rozpočtu

Prijmy_2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,36 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulcia_2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,2 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavková časť rozpočtu

Vydavky_2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 377,71 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Vydavky_klasifikacia_2022_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 617,12 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rozpočet obce Selec na roky 2021 – 2023

Príjmová časť rozpočtu

Prijmy_2021_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 463,02 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulacia_2021_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,42 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavková časť rozpočtu

DOC251120-25112020153503.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,42 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Vydavky_klasifikacia_2021_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,91 MB
Vložené: 19. 4. 2022

Rozpočet obce Selec na roky 2020 – 2022

Príjmová časť rozpočtu

DOC291119-29112019125107.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 475,71 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulacia_2020_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,99 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavková časť rozpočtu

Vydavky_2020_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,49 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Vydavky_klasifikacia_2020_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,87 MB
Vložené: 19. 4. 2022

Rozpočet obce Selec na roky 2019 – 2021

Príjmová časť rozpočtu

Prijmy_2019_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,35 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulacia_2019_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,33 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavková časť rozpočtu

Vydavky_2019_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,59 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Vydavky_klasifikacia_2019_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 252,85 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rozpočet obce Selec na roky 2018 – 2020

Príjmová časť rozpočtu

Prijmy_2018_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,9 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

Rekapitulacia_2018_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,29 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavková časť rozpočtu

Vydavky_2018_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,53 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Vydavky_klasifikacia_2018_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,17 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rozpočet obce Selec na roky 2017 – 2019

Príjmová časť rozpočtu

prijmy_2017_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,42 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Rekapitulácia príjmov a výdavkov

rekapitulacia_2017_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,96 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavková časť rozpočtu

vydavky_2017_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,56 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

vydavky_sumar_2017_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,63 kB
Vložené: 19. 4. 2022

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na