Obec Obec Selec
Selec

Všeobecne záväzné nariadenia - archív

Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce Selec

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia, ktoré slúžia na podrobnú úpravu zákonných ustanovení upravujúcich život v obci na miestne podmienky. Nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Dokumenty

VZN č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Selec

DOC161220-16122020110726.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,16 MB
Stiahnuté: 203×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Selec

DOC280920-28092020110701.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Selec

DOC010420-01042020113257.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,96 MB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 1/2020 Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Selec

DOC010420-01042020114654.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,94 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 1. 1. 2020

VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DOC171219-17122019153215.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,39 MB
Stiahnuté: 186×
Vložené: 1. 1. 2019

Dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

DOC161220-16122020110754.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,64 MB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 2/2019 o určení miesta a plôch na vylepovanie volebných plagátov

DOC011019-01102019153057.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 934,95 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č.1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Selec

VZN-1-2018-voda-selec-2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 326,6 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č.2/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN-2-2017-referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,75 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 1. 1. 2017

dodatok č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

Dodatok-.-1-k-VZN-4-2015-o-uren-vky-dotcie2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,22 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 1. 1. 2015

dodatok č.2 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

Dodatok-.-2-k-VZN-4-2015-o-uren-vky-dotcie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,67 kB
Stiahnuté: 158×
Vložené: 1. 1. 2015

dodatok č.3 k VZN č. 4/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

Dodatok-.-3-k-VZN-4-2015-o-uren-vky-dotcie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,49 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 1. 1. 2015

Dodatok č. 5 k VZN č. 4/2015o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

Dodatok-5-k-VZN-4-2015-o-urceni-vysky-dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,89 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 19. 4. 2022

Dodatok č. 6 k VZN č. 4/2015o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Selec

Dodatok-6-k-VZN-4-2015-o-urceni-vysky-dotacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,85 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 19. 4. 2022

VZN č. 3/2015 Územný plán obce Selec

VZN-3-2015-UPN.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,07 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 1. 1. 2015
Zobrazené 1-20 z 25

Urobte si čas

SELEC

Hory na dosah ruky

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na